Chính sách bảo hiểm y tế nhà nước

Chính sách chi trả BHYT Nhà nước tại Bệnh viện Gia An 115 như sau:

1. Ngoại trú:
 • Áp dụng thẻ BHYT đúng tuyến.
 • (Nơi KCB ban đầu trên thẻ BHYT: BỆNH VIỆN GIA AN 115 - MÃ BV / Bác sĩ đánh giá thuộc tình trạng cấp cứu/ Có giấy chuyển tuyến).
2. Nội trú:
 • Áp dụng thẻ BHYT đúng tuyến, trái tuyến.
3. Mức hưởng:
 • Đúng tuyến: 100% - 95% - 80% (tùy thuộc vào đối tượng trên mã thẻ BHYT quy định) trên khung giá BHYT.
 • Trái tuyến: 60% - 57% - 48% (tùy thuộc vào đối tượng trên mã thẻ BHYT quy định) trên khung giá BHYT.
Quyền lợi: 
 • Người tham gia sẽ được hưởng quyền lợi BHYT theo quy định hiện hành đang áp dụng tại các cơ sở Nhà Nước. Phần chênh lệch dịch vụ như: công khám, xét nghiệm, phẫu thuật, các dịch vụ điều trị… người có thẻ BHYT phải tự thanh toán với bệnh viện.
 • Dịch vụ không có trong danh mục BHYT, người bệnh sẽ thanh toán theo mức phí bệnh viện quy định.
Quyền lợi về thuốc:
 • Thuốc BHYT: thuốc có trong danh mục BHYT, người bệnh chỉ thanh toán mức phí đồng chi trả và bệnh viện sẽ thu thêm 10% phí quản lý thuốc.
 • Thuốc không có trong danh mục BHYT: người bệnh sẽ thanh toán theo mức phí bệnh viện quy định.
Lưu ý:
 • BHYT không thanh toán những trường hợp kiểm tra sức khỏe tổng quát, tầm soát, chích ngừa, các gói khám thai, v.v…
 • Khi khám bệnh , người bệnh phải luôn xuất trình Thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân (Chứng Minh Nhân Dân, Giấy phép lái xe, Thẻ học sinh, Thẻ sinh viên, Hộ Chiếu, vv…).
Đặt lịch khám ngay, Chúng tôi sẽ liên hệ hỗ trợ bạn!

Vui lòng điền thông tin đặt lịch khám để được phục vụ tốt nhất và rút ngắn thời gian khám bệnh!