Đoàn Diệu Vi

BS. CKI.
Bác sĩ Tai mũi họng
Khoa Khám bệnh, Khoa Liên Chuyên Khoa
Vietnamese, English
Chứng nhận:

Quá trình đào tạo và bằng cấp chuyên môn:

  • 2011- 2014: BS nội trú Tai mũi họng - Đại học Y Dược Huế.
  • 2005- 2011: BS đa khoa- Đại học Y Dược Huế.

Chứng chỉ Đào tạo Y khoa Liên tục (CME) và các chứng chỉ khác:

  • Khám và phẫu thuật nội soi tai mũi họng
Kinh nghiệm:

Quá trình công tác:

  • 02/2019 - Nay: Bác sĩ Tai Mũi Họng công tác tại khoa Khám bệnh -  Bệnh viện Gia An 115
  • 2015- 7/1/2019: Bác sĩ điều trị khoa Tai Mũi Họng - Bệnh viện C Đà Nẵng.
Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu:
  • Tai mũi họng