Cơ sở hạ tầng

 

Bệnh viện Gia An 115 là bệnh viện đa chuyên khoa tại cửa ngõ phía Tây của TP.HCM, được thành lập nhằm áp dụng kỹ thuật cao trong chăm sóc sức khỏe cho nhân dân theo chủ trương xã hội hóa y tế của Nhà Nước.

 

 

Hệ thống phòng nội trú VIP

Hệ thống phòng nội trú VIP

Hệ thống phòng nội trú 1 giường

Hệ thống phòng nội trú 1 giường

Hệ thống phòng nội trú 2 giường

Hệ thống phòng nội trú 4 giường

Hệ thống máy chụp cộng hưởng từ MRI

Hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính CT (MSCT 128 lát cắt)

Máy monitor theo dõi chức năng sống

Phòng mổ Hybrid (kỹ thuật cao)

Phòng mổ Hydrib (kỹ thuật cao)


Hệ thống phòng mổ

Hệ thống phòng cấp cứu 

Khu khám ngoại trú

Khu khám ngoại trú