Trần Công Năng

BS. CKI
BS ĐIỀU TRỊ
Khoa Khám bệnh, Khoa Ngoại
Vietnamese, English
Chứng nhận:

Quá trình đào tạo và Bằng cấp chuyên môn:

· 2007 - 2009: Chuyên khoa I Đại học Y Dược TP. HCM

· 2003: Bác sĩ đa khoa - Đại học Y dược TP. HCM

Chứng chỉ Đào tạo Y khoa Liên tục (CME) và các chứng chỉ khác

Kinh nghiệm:

Quá trình công tác:

· 06/ 2018 – nay : Bác sĩ điều trị khoa Ngoại bệnh viện Gia An 115

· 2015 – 06/ 2018 : Bác sĩ điều trị Ngoại thần kinh bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ - Đồng Nai

· 2013 - 2015: Bác sĩ điều trị Ngoại thần kinh tại bệnh viện Quốc tế City

· 2003 - 2013: Bác sĩ điều trị khoa Ngoại thần kinh bệnh viện Triều An

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu:
  • Ngoại thần kinh – cột sống