Danh mục kỹ thuật và Bảng giá dịch vụ tại Bệnh viện Gia An 115

 

Ban hành kèm theo Quyết định số 5299/QĐ-BHYT ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Phê duyệt Danh mục kỹ thuật chuyên môn đối với Bệnh viện Gia An 115.

Ký thay Bộ trưởng – Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến đã ký.

 

XEM CHI TIẾT: 

- Danh mục kỹ thuật tại Bệnh viện Gia An 115 duyệt lần 1 (Phần 1). Click xem chi tiết

- Danh mục kỹ thuật tại Bệnh viện Gia An 115 duyệt lần 1 (Phần 2). Click xem chi tiết

 

- Danh mục kỹ thuật tại Bệnh viện Gia An 115 duyệt lần 2. Click xem chi tiết

 

- Danh mục kỹ thuật tại Bệnh viện Gia An 115 duyệt lần 3. Click xem chi tiết

 

- Danh mục kỹ thuật tại Bệnh viện Gia An 115 duyệt lần 4. Click xem chi tiết

 

- Danh mục kỹ thuật tại Bệnh viện Gia An 115 duyệt lần 5. Click xem chi tiết

 

- Danh mục kỹ thuật tại Bệnh viện Gia An 115 duyệt lần 6. Click xem chi tiết

 

- Danh mục kỹ thuật tại Bệnh viện Gia An 115 duyệt lần 7. Click xem chi tiết

 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ - THUỐC - VẬT TƯ Y TẾ

 

- Chi tiết bảng giá dịch vụ y tế tại Bệnh viện Gia An 115. Click xem chi tiết

- Chi tiết bảng giá vật tư y tế bệnh viện tại Bệnh viện Gia An 115. Click xem chi tiết
 
- Chi tiết bảng giá dược bệnh viện nhà thuốc tại Bệnh viện Gia An 115. Click xem chi tiết
 
- Chi tiết bảng giá thuốc nội viện tại Bệnh viện Gia An 115. Click xem chi tiết

 


Dịch vụ khác