Trần Hiếu

BS. CKI
Bác sĩ chuyên khoa mắt
Khoa Khám bệnh, Khoa Liên Chuyên Khoa
Vietnamese, English
Chứng nhận:

Quá trình đào tạo và Bằng cấp chuyên môn:

 • 2018 - 2020: Chuyên khoa II Nhãn khoa - Đại học Y Dược TP. HCM.
 • 2003 - 2005: Chuyên khoa I Nhãn Khoa - Đại học Y Dược TP. HCM.
 • 1994 - 2000: Bác sĩ đa khoa - Đại học Y Dược TP. HCM.

Chứng chỉ Đào tạo Y khoa Liên tục (CME) và các chứng chỉ khác:

 • 12/2017: Phẫu Thuật Phaco Căn Bản – BV Mắt TP. HCM.
 • 03/2017: Ứng dụng OCT A trong chẩn đoán các bệnh lý võng mạc - BV Mắt TP.HCM.
 • 06/2016: Khám và chẩn đoán bệnh Glaucoma – Soi góc tiền phòng – Cắt mống chu biên và điều trị đục bao sau thể thủy tinh bằng Laser Yag - BV Mắt TP.HCM.
 • 09/2014: Phẫu Thuật Phaco điều trị bệnh đục thủy tinh thể – BV Mắt TP. HCM.
 • 06/2002: Đinh hướng Chuyên Khoa Mắt - BV Chợ Rẫy TP. HCM.

Bs. Trần Hiếu đang thăm khám cho người bệnh

Kinh nghiệm:

Quá trình công tác:

 • 07/2018 - Nay: Bác sĩ chuyên khoa Mắt công tác tại Khoa Liên Chuyên Khoa Bệnh viện Gia An 115.
 • 2015 – 2017: Bác sĩ chuyên khoa Mắt công tác tại Khoa Mắt Bệnh viện Quốc tế City (CIH)
 • 2012 – 2015: Bác sĩ chuyên khoa Mắt công tác tại Trung tâm Y khoa Phúc An Khang
 • 2011 – 2012: Bác sĩ chuyên khoa Mắt công tác tại Khoa Mắt Bệnh viện An Sinh.
 • 2009 - 2010: Bác sĩ chuyên khoa Mắt công tác tại Bệnh viện Quận Bình Tân.
 • 03/2003 - 05/2009: Bác sĩ chuyên khoa Mắt công tác tại khoa Liên Chuyên Khoa Bệnh viện Nhân dân 115.

Một số thành tích cá nhân đặc biệt:

Chủ nhiệm 01 đề tài nghiên cứu: Đánh giá kết quả của phẫu thuật mộng thịt đính Ologen.

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu:
 • Nhãn Khoa