Kim Văn Trung

BS. CKII
Bác sĩ khoa khám bệnh
Khoa Khám bệnh
Vietnamese, English
Chứng nhận:

Quá trình đào tạo và Bằng cấp chuyên môn:

 • 2009 - 2011: Bác sĩ Chuyên khoa II chuyên ngành Lão khoa - Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.
 • 1999 - 2011: Bác sĩ Chuyên khoa I Lão khoa - Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.
 • 1986 - 1992: Bác sĩ đa khoa - Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

Chứng chỉ Đào tạo Y khoa Liên tục (CME) và các chứng chỉ khác:

 • 2019: Phương pháp đo mật độ loãng xương - Hội Loãng xương Hà Nội.
 • 2019: Loãng xương - Hội Loãng xương Hà Nội.
 • 2017: Thấp khớp học - Hội thấp khớp học Việt Nam.
 • 2016: Kỹ thuật tiêm nội khớp và mô mềm - Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.
Kinh nghiệm:

Quá trình công tác:

 • 07/2020 - Nay: Bác sĩ Nội cơ xương khớp - Bệnh viện Gia An 115.
 • 2017 - 07/2020: Trưởng đơn vị Nội xương khớp - Bệnh viện Xuyên Á.
 • 2014 - 2017: Phó Trưởng Khoa nội khớp - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.
 • 2012 - 2014: Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.
 • 1992 - 2012: Bác sĩ khám và điều trị nội khoa - Bệnh viện Nguyễn Trị Phương.
Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu:
 • Nội tổng quát
 • Lão khoa
 • Cơ xương khớp