Nguyễn Hoàng Vũ

Bác sĩ
Bác sĩ Hồi sức tích cực và chống
Khoa Nội Tim mạch - Tim Mạch can thiệp
Vietnamese, English
Chứng nhận:

Quá trình đào tạo và Bằng cấp chuyên môn:

  • 2007 - 2013: Bác sĩ Đa khoa - Đại học Y Dược Cần Thơ.
  • Chứng chỉ Đào tạo Y khoa Liên tục (CME) và các chứng chỉ khác:
  • 2018: Siêu âm thực hành - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
  • 2015: Lọc máu ngoài cơ thể - Bệnh viện Nhân Dân 115.
  • 2015: Phẫu thuật mở khí quản - Bệnh viện Nhân Dân 115.
Kinh nghiệm:

Quá trình công tác:

  • 04/2020 - Nay: Bác sĩ Nội khoa - Bệnh viện Gia An 115.
  • 2013 - 2020 : Bác sĩ Hồi sức tích cực và chống độc - Bệnh viện Nhân Dân 115.
Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu:
  • Hồi sức tích cực và chống độc