Dương Thị Thanh Tâm

ThS. BS.
Trưởng Đơn vị
Khoa Nội tổng hợp
Vietnamese, English
Chứng nhận:

 

Quá trình đào tạo và Bằng cấp chuyên môn:

  • 2007 – 2009: Thạc sĩ Y khoa - Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.
  • 1984 – 1990: Bác sĩ đa khoa - Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm:

Quá trình công tác:

  • Tháng 10/2020 – Nay: Bác sĩ Nội thận – Bệnh viện Gia An 115.
  • 2017 – 10/2020: Trưởng đơn vị Thận – Thận nhân tạo, Bệnh viện Quốc tế City.
  • 2015 – 2017: Trưởng khoa nội – Thận nhân tạo, Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang.
  • 2013 – 2015: Trưởng đơn vị Thận – Thận nhân tạo, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn.
  • 2000 – 2013: Trưởng bộ phận khám, giám định và đền bù – Công ty Bảo hiểm Quốc tế Mỹ.
  • 1990 – 2013: Phó Trưởng khoa Thận – Thận nhân tạo, Bệnh viện Cấp cứu Trung Vương.

Chứng chỉ đào tạo Y khoa liên tục:

  • 2020: Thận nhân tạo cơ bản - Bệnh viện Chợ Rẫy.
  • 2010: Thẩm phân phúc mạc - Bệnh viện Chợ Rẫy.
Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu:

- Nội tổng quát

- Nội thận