For you and the coal people to be assured of examination and treatment in a safe and international standard medical environment right in Vietnam, Gia An 115 Hospital is equipped with a treatment, disinfection and sterilization system. one-way closed device, comprehensive infection control, optimal according to international standards (designed by Kume Asia - Japan, Global Health Services Network - USA consultation)

Danh sách các trang thiêt bị hiện đại có tại Infection Control Department của bệnh viện Gia An 115

Đội ngũ chuyên gia, bác sĩ Infection Control Department - Bệnh viện Gia An 115

Đội ngũ chuyên gia, bác sĩ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, tận tâm tại khoa.

Đặt lịch khám ngay, Chúng tôi sẽ liên hệ hỗ trợ bạn!

Vui lòng điền thông tin đặt lịch khám để được phục vụ tốt nhất và rút ngắn thời gian khám bệnh!