Khoa Xét nghiệm

  • Nằm tại tầng 4 Bệnh viện Gia An 115, Khoa Xét nghiệm là một cơ sở hiện đại sử dụng các thiết bị và công nghệ mới nhất, có thể thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm cấp cứu và xét nghiệm thường quy cho khách hàng khám chữa bệnh tại Bệnh viện cũng như bất cứ khách hàng nào có nhu cầu xét nghiệm.

Khoa xét nghiệm đạt chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 15189:2012 của BV Gia An 115

  • Tiêu chí hoạt động của khoa Xét nghiệm không nằm ngoài giá trị cốt lõi của Bệnh viện Gia An 115 , đó là “Chất lượng kiến tạo niềm tin”. Chúng tôi thực hiện sứ mạng này nhờ vào đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn cao, dày dạn kinh nghiệm và đặc biệt luôn lấy sự an toàn của khách hàng làm kim chỉ nam cho phương hướng hoạt động.

  • Tất cả đội ngũ nhân viên khoa Xét nghiệm luôn tiếp thu ý kiến, cải tiến liên tục trên tinh thần “Khách hàng là trung tâm”, nhằm mang đến cho khách hàng một kết quả xét nghiệm có chất lượng tin cậy nhất.

Tiêu chí hoạt động của khoa Xét nghiệm đạt chứng chỉ ISO 15189:2012 của Bệnh viện Gia An 115

Phòng xét nghiệm

Đội ngũ nhân viên khi làm việc

Khoa Xét nghiệm Bệnh viện Gia An 115 được đầu tư các trang thiết bị sau:

  • Máy huyết học: Unicel DxH 600, Beckman Coulter:
  • Máy đông máu: ACL Top 350, Beckman Coulter
  • Máy sinh hóa: AU 680, Beckman Coulter
  • Máy miễn dịch: Architech i-1000, Abbott

 

 Hệ thống vận chuyển mẫu tự động