Tuyển dụng

CƠ HỘI NHẬN 2.000.000 VNĐ từ cuộc thi “CHUNG TAY ĐÁNH BAY COVID”

Trong cuộc chiến với dịch bệnh COVID-19, mỗi người dân là một chiến sĩ. Nhằm lan tỏa tinh thần đoàn kết cộng đồng trong phòng, chống dịch và niềm tin, niềm hi vọng chiến thắng đại dịch, Bệnh viện Gia An 115 tổ chức cuộc thi “CHUNG TAY ĐÁNH BAY COVID”.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 9/2020

Bệnh viện Gia An 115 là mô hình hợp tác công tư (PPP) đầu tiên giữa Bệnh viện Nhân dân 115 và Công Ty TNHH Bệnh viện Gia An 115. Bệnh viện được xây dựng với cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, chuẩn quốc tế. Bệnh viện đang mở rộng quy mô và phạm vi hoạt động, phát triển các chuyên khoa sâu, đồng thời triển khai khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế cho người dân. Hiện nay, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng một số vị trí nhân sự như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 6/2019

Bệnh viện Gia An 115 là mô hình hợp tác công tư (PPP) đầu tiên giữa Bệnh viện Nhân dân 115 và Công Ty TNHH Bệnh viện Gia An 115. Bệnh viện được xây dựng với cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, chuẩn quốc tế. Bệnh viện đang mở rộng quy mô và phạm vi hoạt động, phát triển các chuyên khoa sâu, đồng thời triển khai khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế cho người dân. Hiện nay, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng một số vị trí nhân sự như sau:

Thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 01/2019

Công ty TNHH Bệnh viện Gia An 115 có nhu cầu tuyển dụng những chuyên gia, bác sĩ, điều dưỡng giỏi chuyên môn, tận tâm với nghề cùng đội ngũ quản lý, nhân viên có nhiều năm kinh nghiệm theo chuyên ngành.

Thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 11/2018

Công ty TNHH Bệnh viện Gia An 115 có nhu cầu tuyển dụng những chuyên gia, bác sĩ, điều dưỡng giỏi chuyên môn, tận tâm với nghề cùng đội ngũ quản lý, nhân viên có nhiều năm kinh nghiệm theo chuyên ngành.